Zajęcia rytmiczno-taneczne

Zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi w tym wieku mają pozytywny wpływ na wiele płaszczyzn rozwoju –  dzieci korzystają z dodatkowych bezpłatnych zajęć rytmiki z elementami tańca w każda środę.

Zajęcia językowe – j. angielski

Celem zajęć językowych w przedszkolu jest:  przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych Zajęcia mają formę zabaw z wykorzystywaniem krótkich form wierszowanych i piosenek oraz wdrażających dzieci do rozumienia poleceń nauczyciela w języku obcym, prowadzenia dialogów.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi jak również prowadzone są zajęcia grupowe dla pozostałych dzieci. Po wcześniejszych badaniach przesiewowych.

Zajęcia prowadzi Pani Julita współpracująca z naszą placówką kolejny rok szkolny.

Zajęcia z psychologiem

Głównym celem tych zajęć jest kompleksowe stymulowanie rozwoju w celu uruchomienia mechanizmów wyrównujących istniejące dysharmonie rozwojowe.

Wsparcie psychologiczne ważne jest zarówno dla dzieci „wycofanych”, nieśmiałych, jak też dla tych bardzo energicznych i przebojowych, które miewają trudności w przestrzeganiu zasad.

Zajęcia  multimedialne

W naszym przedszkolu posiadamy monitor interaktywny.  Jest to pomoc dydaktyczna, która wspomaga pracę nauczyciela i ukierunkowuje dziecko na: celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych.

By uatrakcyjnić pobyt w placówce od drugiego półrocza wprowadzamy dodatkowe zajęcia multimedialne, z których będą korzystać wszystkie dzieci z każdej grupy wiekowej. Na zajęciach monitor interaktywny wykorzystywany będzie nie tylko podczas zajęć dydaktycznych ale będzie również wykorzystywany do rozwiązywania: zagadek, rebusów, układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, rozwija spostrzegawczość, ćwiczenia pamięci.

W związku z indywidualnymi potrzebami dzieci w placówce prowadzone są również zajęcia rewalidacyjnekorekcyjno-kompensacyjne lub  indywidualne i grupowe zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci które tego wymagają.