Dyrektor – Renata Bukiewicz

Nauczyciel – Joanna Leśniak 

Pomoc nauczyciela – Patrycja Ratajczak

Nauczyciel – Olena Zhornyk

Pomoc nauczyciela – Svietlana Polishykova

Pomoc nauczyciela – Svietlana Krupii

Nauczyciel – Katarzyna Tarnowska

Pomoc nauczyciela – Ewa Piasecka

Nauczyciel – Katarzyna Lajszner

Pomoc nauczyciela – Anna Chorała

Nauczyciel – Weronika Łukaszewicz

Nauczyciel – Ewelina Brambor

Pomoc nauczyciela – Kinga Francuskiewicz

Nauczyciel – Marta Machowiak

Pomoc nauczyciela – Agnieszka Klecha

Nauczyciel – Paulina Krzymińska

Pomoc nauczyciela – Beata Marcinkowska

Rytmika – Marcin Dąbrowski

Psycholog – Karolina Sobierajska

Logopeda – Julita Ślęzak

Nauczyciel specjalista – Aleksandra Śliwińska

Administracja – Karolina Musielak