Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00. Staramy się, aby rozkład dnia był dopasowany do potrzeb rozwojowych dzieci, pogody, pory roku oraz kalendarium miesięcznego (wycieczki, przedstawienia).

Podstawa programowa w naszym przedszkolu realizowana jest w godzinach 8:00-13:00.

6:30 – 8:15 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca dzieci indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe. 
8:15 – 8:30 Zabiegi higieniczne – przygotowanie do pierwszego śniadania, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.
8:30 – 9:00 Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych. 
9:00 – 9:45 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
9:45 – 10:00 Gry i zabawy ruchowe.
10:00 – 10:30      Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego- 5-6 latki . Pobyt na placu zabaw, zabawy dowolne, integracyjne – 2,5-4 latki.
10:30 – 11:45 Spacery po najbliższej okolicy przedszkola, pobyt na placu zabaw . Zabawy dowolne.
11:00 – 11:45 Odpoczynek w formie leżakowania 2,5 – 3 latki.
11:45 – 12:00  Zabiegi higieniczne – przygotowanie do obiadu.
12:00 – 13:00 Obiad.
13:00 – 14:15 Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci .
14:15 – 14:30 Zabiegi higieniczne– przygotowanie do posiłku.
14:30 – 15:00 Podwieczorek.
15:00 – 17:00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, prace wyrównawcze, indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne.Utrwalanie wiadomości poprzez zabawę. Bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.